در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

Protogenoi (خدایان کهن)

Aether، نام یونانی Αιθήρ -Aithēr: خدای هوای فوقانی.

Ananke نام یونانی
Ἀνάγκη - Anankê: الهه غیر قابل اجتناب بودن ، اجبار و ضرورت.

Erebos نام یونانی Έρεβος
- Erebos: خدای تاریکی و سایه.

Gaia یا Gaea نام یونانی
Γαία - Gaia: گایا الهه زمین (مادر زمین) ؛ مادر Titan ها

Hemera نام یونانی Ημέρα
- Émera: الهه نور روز و خورشید می باشد.

Chaos نام یونانی
Χάος - Khaos: هیچی و پوچی که همه چیز از آن ظهور پیدا کرد.

Chronos نام یونانی Χρόνος
- Khronos: نگهدارنده زمان.

The Nesoi نام یونانی αἱ Nῆσοι - Nêsoi: الهه های جزایر.

Nyx نام یونانی Νύξ
- Nyx: الهه شب.

Uranus نام یونانی
Ουρανός - Ouranos: خدای آسمان ها (پدر آسمان) ؛ پدر Titan ها. او فرزندان خود Cyclopes و Hecatonchires را به علت اینکه او را خشنود نمی کردند به دنیای مردگان (Underworld) تبعید کرد.

The Ourea نام یونانی
Ούρος - Ourea: خدایان کوهها.

Phanes نام یونانی Φάνης - Phanês: خدای زایش در سنت های مذهب Orphism.

Pontos نام یونانی Πόντος - Pontos: خدای دریا، پدر ماهیان و سایر موجودات دریایی.

Tartarus نام یونانی Τάρταρος
- Tartaros: تاریک ترین و عمیق ترین قسمت دنیای مردگان (Underworld)

Thalassa نام یونانی Θάλασσα
- Thalassa: روح دریا و همسر Pontos

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر