در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

خدایان دریا

 • Aegaeon نام یونانی (Αιγαίων): خدای طوفان دریاهای خشمگین و متحد Titanها

 • Akheilos نام یونانی(Ακηειλος): روح دریا که شبیه کوسه می باشد.

 • Amphitrite نام یونانی(Αμφιτρίτη): الهه دریا و همسر Poseidon

 • Brizo نام یونانی (Βριζώ): الهه دریانوردان

 • Carcinus نام یونانی (Καρκίνος): خرچنگی غول پیکر که با Hydra بر علیه Heracles متحد شد. وقتی که مرد، Hera او در در آسمان به شکل صورت فلکی خرچنک (Cancer) قرار داد.

 • Ceto نام یونانی (Κῆτώ): الهه خطرات اقیانوس و موجودات غول پیکر دریا

 • Charybdis نام یونانی (Χάρυβδις): هیولای دریایی و روح گردابها و جزر و مد.

 • Cymopoleia نام یونانی (Κυμοπολεια): دختر Poseidon و الهه موجهای عظیم دریا

 • Delphin نام یونانی (Δελπηιν): رهبر دلفین ها ، Poseidon او را در آسمان بشکل صورت فلکی Delphin قرار داد.

 • Doris نام یونانی (Δωρίς): الهه بخشش دریا

 • Eidothea نام یونانی (Ειδοτηεα): حوری دریایی و دختر Proteus

 • Eurybia نام یونانی (Εὐρυβία): الهه تسلط بر دریاها

 • Glaucus نام یونانی (Γλαῦκος): خدای ماهیگیران دریا

 • Gorgons نام یونانی (Γοργόνες): سه روح غول پیکر دریا
  • Stheno نام یونانی (Σθεννώ)
  • Euryale نام یونانی (Εὐρυάλη)
  • Medusa نام یونانی (Μέδουσα): تنها فانی در میان این 3

 • Graeae ها نام یونانی (Γραῖαι): سه روح باستانی دریا که تجسم کف های سفید رنگ روی آب دریا هستند. آنها یک چشم و یک دندان را بین یکدیگر به اشتراک گذاشته اند.

 • Deino نام یونانی (Δεινο)

 • Enyo نام یونانی (Ἐνυώ)

 • Pemphredo نام یونانی (Πεμφρεδο)

 • Harpies ها نام یونانی (Ηαρπυιαι): ارواح بالدار بادهای شدید و ناگهانی

 • Hippocampi نام یونانی (ἱπποκαμπος): اسب های دریا

 • The Ichthyocentauri نام یونانی (Ικητηυοκένταυροι): دو خدای دریای سناتور که نیم تنه پایین آن اسب و نیم تنه بالای آن انسان است و در انتها دمی بشکل مارماهی دارند.
  • Bythos
  • Aphros

 • Ladon نام یونانی (Λάδων): مار دریایی بزرگ 100 سر که از دریاهای غربی و جزایر و سیب طلایی Hesperides محافظت می کند.

 • Leucothea نام یونانی (Λευκοθέα): الهه دریایی که به ملوانان پریشان و نگران کمک می کند.

 • Nereides نام یونانی (Νηρηίδες): حوریان دریایی
  • Arethusa نام یونانی(Αρετούσα): دختر Nereus که به منبع آب تبدیل شد.
  • Galene نام یونانی (Γαλενε): الهه دریاهای آرام

 • Nereus نام یونانی (Νηρέας): پیرمرد دریا، و خدای دریاهای پر از ماهی

 • Nerites نام یونانی (Νεριτες): روح دریا که توسط Aphrodite به صدف دریایی تبدیل شد.

 • Oceanus نام یونانی (Ὠκεανός): خدای Titan رودخانه های سطح زمین و سرچشمه آبهای تازه روی زمین.

 • Palaemon نام یونانی (Παλαίμων): خدای جوان دریا که به ملوانان پریشان و نگران کمک می کند.

 • Phorcys نام یونانی (Φόρκυς): خدای مخاطرات اعماق دریا

 • Pontos نام یونانی (Πόντος): خدای کهن دریاها، پدر ماهیان و سایر موجودات دریایی

 • Poseidon نام یونانی (Ποσειδῶν): پادشاه دریاها و سرور خدایان دریا، همچنین خدای رودخانه ها، سیل و خشکسالی، زلزله و اسبها

 • Proteus نام یونانی (Πρωτεύς): خدای کهن دریاها با ظاهری متغیر، و چوپان خوک های آبی Poseidon

 • Psamathe نام یونانی (Πσαματηε): الهه سواحل شنی

 • Scylla نام یونانی (Σκύλλα): الهه غول پیکر دریا

 • Sirens ها نام یونانی (Σειρῆνες): سه حوری دریایی که ملوانان را با نوای موسیقی خود به مرگ ترقیب می نمایند.

 • Telchines ها نام یونانی (Τελκηινες): ارواح دریایی ساکن در جزیره Rhodes، خدایان وقتی آنها تندیل به جادوی شیطانی شدند آنها را به قتل رساندند.

 • Tethys نام یونانی (Τηθύς): زن Oceanus و مادر رودخانه ها، سرچشمه ها، نهرها مخازن آب و ابرها

 • Thalassa نام یونانی (Θάλασσα): روح باستانی دریا و همسر Pontos

 • Thaumas نام یونانی (Θαῦμας): خدای عجایب دریاها

 • Thetis نام یونانی (Θέτις): رهبر Nereids که تخم ریزی موجودات دریایی را نظارت و اداره می کند.

 • Thoosa نام یونانی(Θοοσα): الهه جریانها سریع آب

 • Triteia نام یونانی (Τριτεια): دختر Triton و همسر Ares

 • Triton نام یونانی (Τρίτων): قاصد و پسر Poseidon که دمی به شکل ماهی دارد.

 • Tritones نام یونانی(Τρίτωνεσ): ارواح در خدمت Poseidon که دمی به شکل ماهی دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر