در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

توضیحات Protogenoi (خدایان کهن)


پیکره Gaia، مادر زمین

طبق اسطوره شناسی یونان Prôtogenoi ها (به زیان یونانی . Πρωτογενοι, خوانده می شود: Protogenos). سر سلسله کهن خدایان یونان می باشند. این اسم بطور تحت الفظی "اولین زاده" یا "کهن" ترجمه می شود و اشاره به خدایانی دارد که در ابتدای خلقت جهان حضور داشته اند.
خدایان کهن اولین موجوداتی بودند که به وجود آمدند. آنها عناصر جهان ما هستند و به همین دلیل نامیرا می باشند. خدایان کهن خدایانی هستند که همه خدایان از آنها بوجود آمده اند. با اینکه اعتقاد عمومی بر این است که همه خدایان از Chaos بوجود آمده اند اما برخی منابع معتقدند که خدایان کهن از یک پدر و مادر بوجود آمده اند. این خدایان نماینده عناصر مختلف زمین هستند. Chaos به در جایگاه Ananke همسر مونث Chronos هم دیده شده است.
اینها خدایانی هستند که گروه خدایان کهن را تشکیل می دهند:
 • Chaos (Void) - بدون جنسیت (برخی اوقات مونث)
  • Phanes (نسل ) یا Himeros (نمونه کهن Eros – مظهر زایش) – مذکر
  • Phusis (طبیعت) یا Thesis (خلقت) – مونث
  • Erebos (غبار تاریکی) – مذکر
   • Aether (شعاع روشنایی) – مذکر
    • Thalassa (سطح دریا) – مونث
   • Hemera (روز) – مونث
  • Nyx (شب) – مونث
 • Ananke (ناچاری) – مونث
 • Chronos (زمان) – مذکر
 • Eros (عشق)(اعتراض پذیر) – مذکر
 • Gaia (زمین) – مونث
  • Ourea ها (کوهها) – مذکر
  • Nesoi ها (جزایر) – مونث
  • Uranus (آسمان) – مذکر
   • Tethys (آب تازه ) – مونث
   • Oceanus (اقیانوس) یا Hydros (آب) – مذکر
 • به همراه Aither (فرزندان Gaia نیستند)
  • Pontos (آب و دریاها) – مذکر
  • Tartaros (گودال طوفانی که هم به عنوان خدا شناخته شده اند هم تجسم) – مذکر

روش دیگر توضیح ساختارهای سلسله شناسی
یونانیان باستان ایده های مختلفی در خصوص خدایان باستان ارائه داده اند که بطور عمده توسط رومیان اقتباس شده است. در بسیاری از فلسفه شناسی ادیان که در شعر های یونانی آمده است برداشتهای مختلفی از خدایان آمده است.
 • Iliad (ایلیاد): در شعر حماسی منصوب به هومر در خصوص جنگ تروآ (یک داستان سینه به سینه نقل شده مه در سال 600 تا 700 قبل از میلاد رخ داده است) کفته شده که Oceanus و احتمالا Tethys پدر و مادر کلیه خدایان هستند.
 • Hesiod شاعر یونانی (سال 700 قبل از میلاد) می گوید Chaos در ابتدای آفرینش بوده است و به دنبال او Nyx, Gaia, Tartarus, و Eros بوجود آمدند. ذکر می شود که این نیروها به خودی خود بوجود آمدند اما آنها به زرق مختلف شروع به زاد و ولد کردند که نتیجه آن Erebus, Pontus, Ourea, هاTitans وAether می باشد.
 • .........

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر