در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

خدایان کشاورزی

 • Aphaea: خدای کوچک کشاورزی و باروری

 • Bootes نام یونانی (Βοώτης): نیمه خدای کشاورزی و مخترع گاری و شخم زدن

 • Carme نام یونانی (Καρμε): روحی از کرت که ریاست برگزاری جشن برداشت محصول را بعهده دارد.

 • Carmanor نام یونانی (Καρμανορ): خدای کرتی برداشت محصول

 • Cyamites نام یونانی (Κυαμιτες): نیمه خدای حبوبات

 • Demeter نام یونانی (Δήμητρα): الهه باروری، کشاورزی، دانه های خوراکی و برداشت محصول

 • Despione نام یونانی (Άρείων): الهه باروری و دختر Demeter و Poseidon

 • Dionysus نام یونانی (Διόνυσος): خدای کاشت انگور و شراب

 • Eunostus نام یونانی (Εθνοστος): الهه آسیاب

 • Hestia نام یونانی (Ἑστία): الهه باکره اجاق که بر پخت نان و غذاهای خوب نظارت می کند می کند

 • Persephone نام یونانی (Περσεφόνη): ملکه دنیای اموات و همسر Hades و الهه رشد بهاری

 • Plutus نام یونانی (Πλοῦτος): خدای توانگری که شامل توانگری و وفور محصول نیز می باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر