در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

خدایان ساکن زیر زمین

 • Amphiaraus نام یونانی (Αμπηιαραυς): قهرمان جنگ هفت علیه Thebe که بعد از مرگش روح غیبگویی دنیای مردگان شد.

 • Askalaphos نام یونانی (Ἀσκάλαφος): پسر Acheron و Orphne که از باغ های دنیای مردگان تا زمان تبدیلش به مرغ حق توسط Demeter

 • Cerberus نام یونانی (Κέρβερος): سگ تازی 3 سر گه از دروازه های Hades محافظت می کند

 • Charon نام یونانی (Χάρων): کرجی بان Hades

 • Empusa نام یونانی (Έμπουσα): روح یا ارواح هیولایی عالم اموات با موهایی از جنس شعله آتش که یک پای آن پای بز و پای دیگرش از جنس برنز می باشد.

 • Erebos نام یونانی (Έρεβος). خدا کهن تاریکی، غبار تاریکی او کل دنیای اموات و حفره های تاریک زمین را پر کرده است.

 • Hecate نام یونانی (Εκάτη): الهه سحر و جادو ، سحر ، شب ، ماه ، ارواح و غیبگویی

 • قضات مردگان:
  • Aiakos نام یونانی (Αιακός): پادشاه میرا و فنا پذیر پیشین Aegina، محافظ کلیدهای Hades و قاضی مردمان Europe
  • Minos نام یونانی (Μίνως): پادشاه میرا و فنا پذیر پیشین Crete و قاضی رای نهایی.
  • Rhadamanthys نام یونانی (Ῥαδάμανθυς): قانونگذار میرا و فناپذیر سابق مردمان Asia.

 • Keuthonymos نام یونانی (Κεθτηονυμοσ): روه دنیای مردگان و پدر Menoetes.

 • Cronus نام یونانی (Κρόνος): پادشاه مخلوع Titan ها، پس از آزادی اش ار Tartarus به سمت پادشاهی جزایر Blessed منصوب شد.

 • Lamia نام یونانی (Λάμια): روح یا ارواح خون آشام دنیای اموات در قطار Hecate

 • Lampades نام یونانی (Λαμπάδες): حوری نگهدارنده مشعل دنیای اموات
  • Orphne نام یونانی (Ορπηνε): حوری شمعدان Hades و مادر Askalaphos

 • Makaria نام یونانی (Μακαρια): دختر Hades و الهه مرگ خجسته.

 • Melinoe نام یونانی (Μελινοε): ختر Persephone و Zeus که بر دلجویی و آرام کردن روح مردگان و اموات نظارت دارد

 • Menoetes نام یونانی (Μενοιτες): روح دنیای مردگان که گله های احشام Hades را جمع آوری می کند.

 • Mormo نام یونانی (Μορμώ): روح یا ارواح ترسناک عالم اموات در قطار Hecate

 • Nyx نام یونانی (Νύξ): الهه باستانی شب

 • Persephone نام یونانی (Περσεφόνη): ملکه عالم اموات و همسر Hades و الهه رشد بهاری

 • رودخانه های عالم اموات
  • Akheron نام یونانی (Αχέρων): رودخانه درد
  • Kokytos نام یونانی (Kωκυτός): رودخانه شیون
  • Lethe نام یونانی (λήθη): رودخانه فراموشی
  • Phlegethon نام یونانی (Πηλεγετηον): رودخانه آتش
  • Styx نام یونانی(Στύξ): رودخانه تنفر

 • Tartarus نام یونانی (Τάρταρος): خدای کهن تاریکی، گودال طوفانی Hades

 • Thanatos نام یونانی (Θάνατος):روح مرگ و وزیر Hades

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر