در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

دوازده المپیندوازده المپین که به Dodekatheon نام یونانی Δωδεκάθεον < δώδεκα نیز معروفند (dōdeka = دوازده ، theoi = خدا)، در اسطوره شناسی یونان رئیس کل خدایان و عبادتگاههای یونان بوده و در بالای کوه Olympus اقامت داشتند. اولین منبع در خصوص مراسم مذهبی آنان در سروده های هومر دیده می شود. طرح کلاسیک دوازده المپین (دوازده مظهر علم و هنر) شامل این خدایان می شد : Zeus, Hera, Poseidon, Athena, Ares, Demeter, Apollo, Artemis, Hephaestus, Aphrodite, Hermes و Dionysus. طرح رومی این خدایان شامل : Jupiter, Juno, Neptune, Minerva, Mars, Ceres, Apollo, Diana, Vulcan, Venus, Mercury و Bacchus.و Hades ( نسخه رومی: Pluto) عموما در این لیست نمی باشد. او جایگاهی در بین خدایان المپین ندارد زیرا تقریبا همیشه وقت خود را در عالم اموات سپری می نماید. فرد دیگری که معمولا در میان المپین ها دیده می شد Hestia (نسخه رومی: Vesta) بود بعد از آنکه به Dionysusکرسی در بین المپین ها پیشنهاد شد و تعداد آنها به سیزده تغییر پیدا کرد، به دلیل وجود این باور که سیزده عددی نحسی می بوده و باعث جنگ بین خدایان می شود، Hestia از کرسی خود کناره گیری کرد و از الیمپوس خارج شد. البته همیشه اختلاف نظر هایی در خصوص خدایان المپین وجود داشته است. در سال 400 قبل از میلاد Herodotus (مورخ یونانی) Dodekatheonها را به این شرح نامبرده است : Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Athena, Apollo, Alpheus, Cronus, Rhea و Charites ها (الهه های جذابیت ، زیبایی ، طبیعت ، خلاقیت انسان و باروری) که Wilamowitz نیز با نظر Herodotus در مورد اسامی المپین ها موافقت کرده است. Herodotus همچنین Heracles را جز المپین ها محسوب کرده است. Lucian (شاعر آشوری) نیز Heracles و Asclepius را در بین المپین ها آورده است. در Kos نیز Heracles و Dionysus جز المپین ها آمده و Are s وHephaestus خذف شده اند هرچند Pindar (شاعر یونانی) وApollodorus (پژوهشگر یونانی) با این نظر مخالف می باشند.
افلاطون دوازده المپین را با دوازده ماه سال مرتبط می داند و پیشنهاد داده که در آخرین ماه سال مراسمی برای احترام به Pluto و ارواح مردگان برگزار گردد که این نشان می دهد او Hades را به عنوان یکی از المپین ها محسوب کرده است. اما Hades بعدها از این گروه بندی به دلیل حضورش در عالم اموات حذف گردیده است. در Phaedrus افلاطون دوازده المپین با دوازده نشان زودیاک منطبق شده که Hestia جز آن ها نمی باشد.....

لیست المپین ها:
المپین های کلاسیک


چهارده خدا و الهه ای که غالبا در بین المپین ها دیده می شوند بشرح زیر می باشد.

1- Zeus
نام رومی : Jupiter
نسل : اول
خدای: پادشاه خدایان و فرمانروای کوه المپ. خدای آسمان و رعد. جوانترین فرزند Cronus تایتن و Rhea
سمبل: رعد و عقاب2- Hera
نام رومی : Juno
نسل : اول
خدای: ملکه خدایان و الهه ازدواج و مادری. دختر
Cronus تایتن و Rhea. خواهر و همسر Zeus
سمبل: طاووس و گاو ماده
3-
Poseidon
نام رومی : Neptune
نسل : اول
خدای: خداوند و سرور دریا. پسر
Cronus تایتن و Rhea و برادر Zeus و Hades
سمبل: hippocamp (موجودی با بدن اسب و دم ماهی) و نیزه سه شاخ

4- Demeter
نام رومی : Ceres
نسل : اول
خدای: الهه باروری ، کشاورزی ، طبیعت و فصول. دختر Cronus و Rhea. خواهر Zeus.

سمبل: گیاه خشخاش

5-
Hades
نام رومی : Pluto
نسل : اول
خدای: خداوندگار مرگ و عالم اموات و ثروت های داخل زمین.
پسر Cronus تایتن و Rhea و برادر Zeus و Poseidon
سمبل: کلاه خود و تاریکی. نیزه دو شاخ و جمجمه.6- Hestia
نام رومی : Vesta
نسل : اول
خدای: الهه خانه و منزل، دختر Cronus و Rhea. خواهر Zeus.

سمبل: اجاق


7- Aphrodite
نام رومی :Venus
نسل : دوم
خدای: الهه عشق، زیبایی و شهوت. دخترZeus و Dione یا به رواینی دیگرUranus

سمبل: کبوتر8- Apollo
نام رومی : Apollo
نسل : دوم
خدای:
نور ، شفا ، موسیقی ، شعر ، پیشگویی، تیراندازی با کمان و هنر. Artemis خواهر دوقلوی او است. پسر Zeusو Leto.
سمبل: چنگ و کمان


9-Ares
نام رومی : Mars
نسل : دوم
خدای: جنگ و خونریزی
. پسر Zeus و Hera
سمبل: گراز و نیزه
10-Artemis
نام رومی : Diana
نسل : دوم
خدای: الهه باکره شکار و ماه. خواهر دوقلوی Apollo و دختر Zeus و Leto.
سمبل: گوزن و کمان.

11- Athena
نام رومی : Minerva
نسل : دوم
خدای: الهه
ویرجین حکمت ، هنر و استراتژی نبرد. دختر زئوس ، بر اساس برخی روایات دختر Zeus و Metis
سمبل: درخت زیتون و جغد.


12- Dionysus
نام رومی : Bacchus
نسل : دوم
خدای: شراب، جشن و سرخوشی. پسر Zeus و Semele
سمبل: درخت انگور13- Hephaestus
نام رومی : Vulcan
نسل : دوم
خدای: آهنگر خدایان. خدای آتش و کوره. پسر Zeus و Hera. البته طبق برخی روایات Hera به تنهایی (بدون آمیزش با کسی) او را به دنیا آورد.
سمبل: درخت انگور

14- Hermes
نام رومی : Mercury
نسل : دوم
خدای: پیغامبر خدایان. خدای بازرگانی و دزدی. پسر Zeus و Maia حوری.
سمبل: عصایی که مار به دور او پیچیده (سمبل پزشکی).
شخصیت های نزدیک به المپین ها:
این خدایان جز الفمپین های کلاسیک نمی باشند اما در برخی منابع جز المپین ها محسوب شده اند.

 • Alpheus: یکی از خدایان رودخانه.
 • :Asclepius خدای پزشکی و شفا.
 • Charites ها: الهه های جذابیت ، زیبایی ، طبیعت ، خلاقیت انسان و باروری
 • Cronus : یکی از Titan ها و پدر Zeus.
 • Eros : خدای شهوت، عشق و اشتیاق.
 • Hebe: الهه جوانی و ساقی خدایان.
 • Helios : یکی از Titan ها و تجسم خورشید.
 • Heracles : بزرگتریت قهرمان افسانه های یونان.
 • Pan: خدای وحشی ، چوپان ، طبیعت ، و حیوانات.
 • Persephone : الهه بهار و مرگ ، دختر Demeter. همچنین ملکه عالم اموات.
 • Rhea : یکی از Titan ها و مادر Zeus.

شخصیت های نزدیک به المپین ها:
 • Anemoi – خدایان بادها : Boreas (باد شمال), Notus (جنوب), Zephyrus (غرب), Eurus (شرق).
 • Bia – تجسم خشونت.
 • Kratos – تجسم قدرت.
 • Dione – مادر Aphrodite و زن Zeus.
 • Eileithyia – الهه زایمان ; دختر Hera و Zeus.
 • Eos – تجسم سپیده دم.
 • Eris – الهه نزاع.
 • Ganymede – ساقی خدایان که در الیمپوس ساکن است.
 • Hecate - خدای جادو، جادوگران و تقاطع ها.
 • Horae – سرپرست الیمپوس.
 • Iris – تجسم رنگین کمان و پیغام بر الیمپوس به همراه Hermes.
 • Janus-خداوند درب ها، شروع ها، پایان ها و انتخابها.
 • Leto – یکی از Titan ها و مادر Apollo و Artemis.
 • Morpheus – خد.
 • Muses – نه بانوی علم و هنر.
 • Nemesis – الهه یونانی عذاب و انتقام.
 • Nike – الهه پیروزی.
 • Paeon – پزشک خدایان.
 • Perseus – پسر Zeus و بنیانگذار افسانه Mycenae و سلسله Perseid .
 • Selene – یکی از Titan ها و تجسم ماه.
 • Zelus – تقلید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر