در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

غولها (Gigantes)

غولها (Gigantes)

Hekatonkheires ها (Ἑκατόγχειρες): صد دست ها، خدایان غول پیکر طوفان های سهمگین و گردبادها. که نام آنها:
Aigaion یا Briareus نام یونانی (Βριάρεως)
ر Cottus نام یونانی (Κόττος)
ر Gyges نام یونانی (Γύγης)

Agrius نام یونانی (Ἄγριος): غول آدم خوار از نژاد Thracian که نیمه انسان نیمه خرس بود.

Alcyoneus نام یونانی (Ἀλκυονεύς): پادشاه غول های Thracian که توسط Heracles کشته شد.

Aloadae نام یونانی (Αλοαδαι) : دو غولی که سعی کردند آسمانها را طوفانی کنند به نامهای
رOtos نام یونانی (Οτοσ)
رEphialtes نام یونانی (Επηιαλτες)

Antaeus نام یونانی (Ανταίος): غولی از نژاد Libyan که همه بازدید کننده های خود را می کشت تا اینکه توسط Heracles کشته شد

Argus Panoptes نام یونانی (Ἄργος Πανόπτης): غول 100 چشم که وظیفه آن نگهبانی از Io است

Cyclope ها (مسن): 3 غول یک چشم که تهیه و آهنگری رعد Zeus را انجام داند. نام آنها :
رArges نام یونانی (Ἄργης)
رBrontes نام یونانی (Βρόντης)
رSteropes نام یونانی (Στερόπης)

Cyclope ها (جوان): قبیله ای از غولهای یک چشم آدم خوار که در Sicily گله داری می کردند.
Polyphemus نام یونانی (Πολύφημος)

Enceladus نام یونانی (Εγκέλαδος): یکی از غولهای Thracian که بین خدایان جنگ به راه انداخت.

Gegene ها نام یونانی (Γεγενεες): قبیله ای غول های 6 دست که Argonautsا در کوه خرس (Bear Mountain) درMysia با آنها جنگیدند.

Geryon نام یونانی (Γηρυών): غول هایی که دارای 3 بدن و 4 بال بودند و در جزیزه قرمز در Erytheia ساکن بودند.

Laestrygonianها نام یونانی (Λαιστρυγονιανς) : قبیله ای از غول های آدمخوار که در سفر Odysseus (اودیسه) با وی درگیر شدند.

Orion نام یونانی (Ωρίων): غول صیاد که Zeus او را به عنوان صورت فلکی در میان ستارگان قرار داد.

Porphyrion نام یونانی (Πορπηυριον): پادشاه غول ها که بعد از اینکه به Hera تجاوز کرد توسط Herakles و Zeus توسط رعد Zeus مغلوب گشت.

Talos نام یونانی (Τάλως) : غولی از جنس برنز که توسط Hephaestus درست شد و توسط Zeus به معشوقه اش Europa به عنوان محافظ شخصی اش هدیه داده شد.

Tityos نام یونانی (Τιτυος): غولی که توسط Apollo و Artemis وقتی که نسبت به مادرشان Leto خشونت ورزید کشته شد.

Typhon نام یونانی (Τυφῶν): غول فنا ناپذیر طوفان که Zeus با او مبازره کرد و شکست داد و او را در گودالی در Tartarus (عمیق ترین نقطه دنیای مردگان) محبوس کرد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر